صفحه اول تماس با ما RSS                     قالب وبلاگ
  
آموزش تری دی استودیو مکس
آموزش 3ds Max
رضا شنبه بیست و دوم خرداد 1389

این نمونه کار مربوط به زمانی هست که خیلی کار می زدم (یادش بخیر!!) لطفا نظر بدید.

کیفیت و اندازه ی تصویر رو پایین آوردم.

رضا پنجشنبه نهم اردیبهشت 1389
Merge : شی وارد شده را با استفاده از نام فیلد سمت راست در صحنه جدید ادغام می کند.
Skip : عملیات ادغام شی را لغو می کند.
Delete old : شی موجود در صحنه را از بین برده و شی جدید را که هم نام شی قبلی بوده را جایگزین می کند.
Apply to all duplicate : همه اشیاء وارد شده را به صورتی وارد صحنه می کند که نام اشیاء به صورت (تکثیر) تغییر نام پیدا کنند.
Cancel : عملیات ادغام را لغو می کند.
Rename merged material : اسامی مواد وارد شده به صحنه را می توان تغییر داد.
Use scene material : خصوصیات مواد موجود در صحنه را بر مواد وارد شده می دهد.
Use merged material : مواد وارد شده به صحنه را به اشیا می دهد.
Auto Rename merged material : به صورت خودکار مواد وارد شده به صحنه را تغییر نام می دهد.
Apply To Duplicates : همه مواد را به صورتی وارد می کند که نام آنها به صورت (تکثیر) تغییر نام پیدا می کند.

Export:
به کمک این فرمان می توانید فایلهای MAX را به صورت فایلهای دیگر خروجی بگیرید فرمت های خروجی به شرح زیر است. 3D Studio (3DS) Adobe illustrator (Ai) ASC scene Export (ASE) Auto CAD (DWG) Auto CAD (DXF) Shockwave 3D Film Box (FBX) Initial Graphics Exchange Standard (IGES) Lights cape material (ATR) Lights cape Blocks (BLK) Lights cape Parameter (DF) Lights cape Layers (LAY) Lights cape View (VW) Lights cape Preparation Flle (LP) Stereo lithography (STL) VRML 97 (WRL)

فرمان Import:

توسط این فرمان می توانید فایل هایی که از نوعMAX  نیست را به داخل نرم افزار وارد نمود.

فرمانMerge Animation:
توسط این فرمان می توان اطلاعات متحرک سازی شی دیگر یا صحنه را به شی یا صحنه ای وارد و منتقل کنید.

فرمان Replace:
توسط این فرمان قادر خواهید بود که شی یا شکل هندسی ساده تری جایگزین یک شی پیچیده تر در صحنه نموده و پس از انجام عملیات(تحرک سازی و امثال آن) دوباره شی یا شکل هندسی را جایگزین کنید.
فرمانExport selected :
به کمک این فرمان می توانید شی یا اشیاء انتخابی را خروجی بگیرید.
فرمان Summary Info:
این فرمان قادر است اطلاعات آماری مربوط به صحنه جاری را در اختیار شما قرار می دهد.

فرمان File Properties:
به کمک این فرمان می توانید خصوصیات فایل جاری را مشاهده کنید و در این پنجره می توانید اطلاعاتی جانبی را که مربوط به فایل هست به آن اضافه کنید.

فرمان View Image File:
به کمک این فرمان می توانید تصاویر ساکن موجود را مشاهده کنید در واقع آن یک برنامه کمکی برای مشاهده عکس است.


منوی Edit:

فرمان Undo:
 آخرین عملیات انجام شده توسط شما را معکوس می کند و برمی گرداند و معادل کلیدهای میان برCtrl +z است.

فرمان Redo:
این فرمان آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان Undo را برمی گرداند و معادل کلیدهای میان برCtrl+y است

برای افزایش تعدادRedo وUndo  می توان از منوی:

Customize > Preferences > General > Scan Undoاستفاده نمود.

همچنین می توانید از کلیدهای Undo وRedoدر نوار ابزار استفاده نموده و اگر هم بر روی این کلیدها راست کلیک کنید لیستی از عملیاتی که تا به حال انجام شده را در اختیار شما قرار می دهد.

فرمان Hold:
هرگاه می خواهید عملیاتی را انجام دهید که این عملیات برای شما ناشناخته است امکان از بین رفتن و تبدیل کردن شیی به شیی دیگر را دارید و امکان undo هم نیست (undo در همه موارد کار نمی کند) استفاده کنید. این فرمان یک فایل موقتی (max hold. my) را ایجاد می کند. این فایل بر روی کلیپ برد یا حافظ موقت ذخیره می شود و با بشته شدن یا خاموش شدن ناگهانی از بین می رود.
برای بازیابی این فایل باید از فرمان Fetch استفاده نمود.
فرمانFetch محتوی بافرHold شامل صحنه ذخیره شده و تنظیمات سیستم را حفظ می کند.

فرمان Delete:
به کمک این فرمان می توانید اشیا داخل صحنه را از بین ببرید و حذف نمایید البته اشیاء حذف شده قابل برگشت(undo)  هستند.

فرمان Clone:
به کمک این فرمان می توانید یک کپی از اشیاء یا شی های موجود در صحنه بگیریم که کلید میان بر آن معادلCtrl +V  می باشد.

فرمان Select All:
به کمک این فرمان تمامی اشیاء در صحنه را انتخاب می نماید که کلید میان بر آن معادلCtrl +A  می باشد.
فرمان Select invert:
این فرمان عملیات انتخاب را معکوس می کند که کلید میان بر آن معادلCtrl+I  می باشد.
گزینه Object Propertise:
این گزینه یک سری اطلاعات و قابلیت ها را در اختیار ما قرار می دهد که در آموزش های بعد مفصل به آن می پردازیم.

رضا دوشنبه نهم فروردین 1389
در این قسمت شما را با محیط 3ds max آشنا می کنیم:

محیط برنامه پنجره اي است شامل دیدگاه ها، نوار ابزار، منوها و پانل ها.


در محیط برنامه روش های زیادی برای اجرای عملیات است بعنوان مثال برای ساخت اشیاء از منوهای پانل فرمان استفاده می کنیم.

نوار منو :
نوار منو درست در زیر نوار عنوان برنامه قرار دارد که تمام فرمان ها و عملیات قابل اجرا در3ds max  در این منوها موجود است. ما ابتدا منوهایی را توضیح می دهیم که در پانل ها گزینه های آنها موجود نیست و تنها راه دست پیدا کردن آنها از طریق این منوها یا از طریق کلیدهای میان بر است پس ابتدا به آموزش منوهایGroup  وEdit  وFile  میپردازیم.
البته این مرحله یه مقدار خسته کننده است ولی یادگیری آن جز کار و قسمت جداناشدنی نرم افزار است.

منوی File:

این منو شامل فرمان های زیر می باشد:


فرمان New :
اجرای این فرمان سبب پاک شدن صحنه فعلی و جایگزینی صحنه جدید می شود که معادل کلیدهای میان برCtrl +N  می باشد. زمانی که این گزینه را انتخاب نمایید قسمتOptions نمایان می شود. گزینه اول اگر انتخاب شود هم اشیاء درون صحنه و هم چنین تنظیمات سلسله مراتبی آنها حفظ شده فقط کلیدهای متحرک سازی آن از بین می رود.

انتخاب گزینه دوم سبب از بین رفتن تنظیمات سلسله مراتبی و نیز کلیدهای متحرک سازی می شود ولی اشیاء درون صحنه هنوز وجود دارند.
انتخاب گزینه سوم باعث از بین رفتن تمام اشیاء و تنظیمات می شود.

فرمان Reset:
این فرمان تمان تنظیمات نرم افزار را به صورت پیش فرض تغییر می دهد.


فرمان Open:
به کمک این فرمان می توانید فایل های با پسوند MAX یا یک فایل کاراکترCHR یا فایل رندرVIZرا باز کرد. فایلهای DRFیک فایل صحنه از یک رندرVIZ است این نوع فایلها شباهت زیادی به فایلهایMax دارند اما توسط رندر شرکتAutoDesk  رندر می شوند.

ObseleteFile:
هرگاه فایلی از نسخه های قبلیMax وارد نسخه جدید آن کنید این پنجره باز می شود که به شما می گوید این فایل برای نسخه پایین تر3ds max  است (فایلهای نسخه جدید در نسخه قدیم باز نمی شود).

فرمانOpen Recent :
این فرمان فهرستی از جدیدترین فایل ها که باز شده را در اختیار شما قرار می دهد و تعداد این فایلها را تا 9 می توان افزایش داد برای تغییر آن می توانید به این منو بروید.

Customize >Preference>File- Recent Files in File menu

فرمان Save:
برای ذخیره سازی یک صحنه از این فرمان استفاده می شود که معادل کلیدهای میان برCtrl+S  است. در3ds max قابلیتی وجود دارد که فایل ها را می تواند به صورت خودکار در فاصله زمانی معین ذخیره نماید. این قابلیت راAuto backup گویند و میزان زمان و تعداد ذخیره سازی نیز قابل تغییر می باشد.این فایلها در آدرس نصب شده نرم افزار در پوشهAuto backup  قراردارند.

Customize>Preference>File- Auto backup

فرمان Save as:
به کمک این فرمان می توانید فایلهای Max یا کاراکتر(CHR) را در مکان ها و جاهای متفاوت ذخیره کنید.


فرمان Save Selection :
به کمک این فرمان می توانید اشیاء منتخب در صحنه را ذخیره کنیم البته اشیایی که به صورت سلسله مراتبی هستند به ترتیب سلسله مراتب ذخیره می شوند.


فرمان Merge :
به کمک این فرمان می توانید چند صحنه را ادغام کنید زمان Merge یک سری پیام داده می شود که در جلسه ی بعد توضیح می دهیم.


رضا جمعه چهاردهم اسفند 1388

این هم یکی از نمونه کارهای داخلیمه که نور پردازیش کاملا واقعی است. (یعنی نور داخل اتاق در شب فقط از هالوژن های سقفی تامین می شه. به زیبایی نور هالوژن های تابلو دقت کنید.) همونطور که واضحه این کار با استفاده از پلاگین ویری رندر گرفته شده.

رضا سه شنبه یازدهم اسفند 1388

این نما رو به سفارش یکی از دانشجویان عمران زدم که با استفاده از پلاگین ویری رندر گرفته شده.

رضا دوشنبه دهم اسفند 1388
به نام خدا...

همونطور که از اسم این وبلاگ مشخصه، هدفم از راه اندازی اون آموزش تری دی مکس و یه جور تبلیغ برای کارام هست(!)


منتظر نظرات "تخصصی" شما در مورد اون ها هستم...

شارژ ایرانسل

فروشگاه اينترنتي ايران آرنا

تفریح و سرگرمی

دانلود